[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Education Office
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
@@@@@สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ @@@@@
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 31 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวกลุ่มงาน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
15
CPN2
[ มือใหม่ ]
1
samad
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561admin
บัญชีสรุปการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 กศจ.ชุมพรadmin
ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2/2560admin
แผนภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในจังหวัดชุมพรsamad
บัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ที่จะเรียกตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยadmin
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560admin
คู่มือการใช้โปรแกรม Myofficeadmin
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 admin
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนadmin
แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์admin
เว็บไซต์ที่น่าในใจ
poll

   แสดงความคิดเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์

“จังหวัดชุมพรนครแห่งการเรียนรู้
สู่คุณภาพระดับสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดชุมพร พัฒนาเป็นนครแห่งการเรียนรู้ สังคมคุณธรรม มีจริยธรรมที่คนในจังหวัดชุมพร อยู่ร่วมกัน ปรองดอง สงบสุขและพอเพียง เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ
๒.พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลผลิตของกำลังแรงงานให้มีทักษะและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐ ที่นำไปสู่การสนับสนุนให้ประเทศไทย ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
๓.พัฒนาคุณภาพของคนทุกช่วงวัยของจังหวัด ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๔.พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้คนชุมพรเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
๕.ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนทุกระดับได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
๖.พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความร่วมมือในการระดมทรัพยากรด้านการศึกษาภายในจังหวัดชุมพรให้เกิดประโยชน์สูงสุด