เสาร์์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โครงการครูชุมพรอาสา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 0.800 )
<a data-cke-saved-href="http://125.24.217.179/myoffice/2560/popup.php?name=calendars&file=view&id=1&dates=2017-11-25" href="http://125.24.217.179/myoffice/2560/popup.php?name=calendars&file=view&id=1&dates=2017-11-25" )"="" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration-line: none;">โครงการครูชุมพรอาสา


เข้าชม 87  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
เข้าชม 76  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560