[ natcha ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นัชชา มุขประเสริฐ
ชื่อเล่น : 
แอน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/1/2511
อายุ : 
49
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sahasuk.chu@gmail.com  
ที่อยู่ : 
273/5 ม.5 ต.นาทุ่ง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 
86000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0964512505
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี