ชื่อ - นามสกุล :นางอิงอร อินทรัตน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ส่งเสริมงานเอกชน
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0812704045
Email :Aumar2010@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานเอกชน