ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่หลัก :นิเทศการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0866840144
Email :tunta2009@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ