ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรี จันทร์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0817889570
Email :pad.7599@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษา