ชื่อ - นามสกุล :นางจรัสศรี พรหมกลิ่น
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :อำนวยการ
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0918219411
Email :jaratsri52@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ