ชื่อ - นามสกุล :นางกานดา อินทสมบัติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0869922873
Email :karndaa@live.com
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน