ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์เพ็ญ จันทร์เทพ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Telephone :0937399355
Email :aey.janpen.jan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล