ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ในการยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย สพป.ชุมพรเขต 1  สพป.ชุมพรเขต 2

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ศธจ.สุโขทัย  ศธจ.นครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ศธจ.นครสวรรค์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการหน่วย ศธจ.นครสวรรค์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ศธจ.ชุมพร​ ประกาศ อบจ.ภูเก็ต รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รายละเอียดดังแนบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ ใช้เลขบัตรประชาชน กับ เลขประจำตัวผู้สมัคร เปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 (30 วัน) ทั้งนี้ สามารถดูผลคะแนนได้อย่างเดียว ไม่สามารถพิมพ์จากระบบได้ ซึ่งอาจใช้วิธีแคปหน้าจอผลคะแนนได้

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดคลิกที่นี่

กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ กศจ.อื่น การแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน กศจ.สุรินทร์  กศจ.อุตรดิตถ์ กศจ.สุโขทัย กศจ. สตูล และ กศจ.กำแพงเพชร 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพป.พังงา) รายละเอียดคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (สพป.พังงา และ สพม.พังงา) รายละเอียดคลิกที่นี่

หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด หนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบันทางเว็บไซต์ http://obecprovince64.com หัวข้อ ระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2564  หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดที่สมัครสอบไว้ รายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบฯ  2. กำหนดการสอบแข่งขัน   3. คู่มือผู้สมัครสำหรับยื่นเลือกจังหวัด   4. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 รายละเอียดดังนี้  1. ประกาศ กศจ. ชุมพร 2. หนังสือแจ้งเขต สพป.ชุมพร เขต 1,สพป.ชุมพร เขต 2 และ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  3. หนังสือแจ้ง สพป. และ สพม. ทุกเขต  4. หนังสือแจ้ง สพฐ. 5. หนังสือแจ้ง สป. 6. หนังสือแจ้ง ศธภ. 1-18 7. หนังสือแจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด

ประกาศ กศจ.ชุมพรเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 และกำหนดการภาคสอบภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนศรียาภัย (อาคาร 10) และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค  ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ยื่น สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th/ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดที่นี่

กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “ข้อห้ามกรณีเรี่ยไรเงิน”

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด "กรณีการบริหารงานงบประมาณไม่โปร่งใส"

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย มาตรการ คำพิพากษา ตัวอย่างความผิด “สารคดีเสียง ชุดเรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง

ตอน "แม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหน่อยโทษ" เป็นเรื่องของ นายสมนึก ข้าราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าทั้งก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ ให้ข้อสอบและเฉลยข้อสอบแก่ผู้สมัครสอบ พยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทำผิดตามที่ร้องเรียน และถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อมานายสมนึกได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิฉัยว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว รับฟังได้ว่า นายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สอบแล้วนำแบบข้อสอบและเฉลยให้แก่ผู้เข้าสอบ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ นายสมนึก ออกจากราชการ

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร