ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รายละเอียดดังแนบ 

 

 

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26186/

👉👉 วิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

👉👉สมัครสมาชิก KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

👉👉สำหรับโรงเรียน สมัครสมาชิก https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

 

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่  117/2564 เรื่อง เลิกกิจการโรงเรียนกวดวิชาณัฎฐนันท์  รายละเอียดคลิกที่นี่

แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔สำหรับวันสอบและุสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ทั้งนี้ กำหนดการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1913 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิดที่นี่

ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดคลิดที่นี่

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ศธจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รายละเอียดที่นี่

ประกาศ ผลการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายฯ 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  แจ้งผลการประเมินบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  โอนข้าราชการฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งฯ  สังกัด  สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปี พ.ศ.2563 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ลำดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มารายงานตัวเพื่อเลือกหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัยไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

ปฏิทินปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร