หน่วยตรวจสอบภายใน

  1. แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร คลิกที่นี่
  2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน น่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร คลิกที่นี่
  3. กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่