หน่วยตรวจสอบภายใน

  1. แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร คลิกที่นี่
  2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน น่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่
  3. กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่