1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร download
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 download
 3. ติดตามผลการดำเนินไตรมาศที่ 2  3  4
 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 download
 5. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 download
 6. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน download
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 download

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบฟอร์มโครงการเขียนแผน ปีงบประมาณ 2565 download
 2. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติโครงการ download
 3. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม download
 4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ download
 5. บันทึกขออนุมัติโครงการ download