กลุ่มงานนโยบายและแผน

  1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง)กรณีหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสบภัยพิบัติ  รายละเอียดคลิกที่นี่  หรือดาวน์โลหดผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

2. แผนการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่