หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง)กรณีหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเกิดเหตุประสบภัยพิบัติ  รายละเอียดคลิกที่นี่