การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่ใช้ในการทดสอบและประเเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่ใช้ในการทดสอบและประเเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานในสังกัดแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบสอบถาม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCQE4osxeWKDmnp6x8bEKZDEwNIMuyGGsVhpHDefv11jFLlA/viewform

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *