ข่าวย้อนหลัง

 1. เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2562  รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 2. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑     ประกาศรับสมัครคัดเลือก บัญชีรายชื่อนักศึกษา
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย ดังแนบ เอกสารคลิกที่นี่
 4. การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.edf.moe.go.th
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด >>>>>ยกเลิกประกาศ
 7. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>>คลิกที่นี่
 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 (บรรจุและแต่งตั้ง 30 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รายละเอียดสามารถดูได้ที่ QR Code ด้านล่างหรือ รายชื่อคลิกที่นี่
 11. กรณีขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและการโอน หรือขอโอน ตามผลการสอบแข่งขันได้ มาบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
 12. กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีฯ ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดกิจกรรม “เยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันสวดมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตร ชิงรางวัลเกียรติยศ” รายละเอียดเพิ่มเติม
 13. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทอดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
 14. เรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 16 ตำแหน่ง (สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง และสังกัด สพม.11 จำนวน 13 ตำแหน่ง) โดยผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ได้จัดส่งทางไปรษณ์ตอบรับในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แล้ว จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้้งตามวัน เวลาและสถานที่กำหนดต่อไป       รายละเอียดคลิกที่นี่
 15. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    รายละเอียดคลิกที่นี่
 16. ประกาศ กศจ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2561  รายละเอียดคลิกที่นี่
 17. กศจ. ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑   รายละเอียด คลิกที่นี่
 18. ประกาศแจ้งเตือนภัยในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหลายพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พักเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
 19. จังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและหน่วยงาน องค์กรในจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.
 20. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยขึ้น เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  รายละเอียดดังแนบ
 21. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
 22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ขและภาค ค  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายชื่อดังแนบ
 23. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 19 – 21 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา รายละเอียดดังแนบ
 24. ประกาศผลการสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
 25.  ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชี กศจ.อื่น รายละเอียดคลิกที่นี่
 26. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 5 รายละเอียดดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๕  ๒. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง  ๓.  บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
 27. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 6 รายละเอียดดังนี้

1. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ 6 2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6

3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้งครั้งที่ 6 4. เอกสารประกอบการรายงานตัวครั้งที่ 6

28. เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 1. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  2. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 3. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง

29. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายละเอียดดังแนบ 1. หนังสือแจ้งประกาศรับสมัครฯ 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือก  3. กำหนดการและรายละเอียดกลุ่มวิชา 4. ใบสมัคร

30. แก้ไขสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 รายละเอียดดังแนบ 1.ประกาศ กศจ แก้ไขสถานที่รับสมัคร    2. หนังสือแจ้งแก้ไขสถานที่รับสมัคร

31. กศจ. ชุมพร เรียกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6 (แทนสละสิทธิ) จำนวน 2 อัตรา รายงานตัววันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดังแนบ 1. บัญชีสรุปตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ    2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6   3. บัญชีตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ   4.เอกสารการรายงานตัวและแต่งตั้ง

32. ประกาศ กศจ. เรื่องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.)  จึงกำหนดสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ประกาศ กศจ. เรื่องการสรรหาฯ  2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

33. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด คลิกที่นี่

34. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

36. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

37. ประกาศบัญชีรายชื่อผูุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามประกาศคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒-๑๐/๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ  หมายเลข ๑ หมายเลข ๒

38. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

39. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ

40. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดคลิกที่นี่

41. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ

42. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก กศจ.นราธิวาส รายละเอียดดังแนบ

43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกบรรจุผุ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชี กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 15 ตามมติ กศจ.ชุมพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 อัตรา กำหนดรายงานตัวเข้ารับการบรรจและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

44. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

45. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่

46. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

47. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังแนบ

48. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ

49. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘  ค (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

50. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาศิลปะ จาก กศจ.ยะลา จำนวน ๒ อัตรา กำหนดรายงานตัว 30 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดที่นี่

51. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังแนบ

52. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

53. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

54. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 รายละเอียดดังแนบ

55. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ *****สำหรับห้องสอบและอาคารสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ ศธจ ชุมพร****

56. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จาก กศจ.นราธิวาส จำนวน ๕ อัตรา/กลุ่มวิชา ปฐมวัยและพลศึกษา จาก กศจ.ปทุมธานี จำนวน ๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๐ อัตรา กำหนดรายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๑๗ สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

57. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จาก กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๓๑ สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

58. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดคลิกที่นี่

59. การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชุมพร ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) และสามารถเสนอชื่อตามแบบที่กำหนด (บ.1 – บ.3) นั้น เนื่องจากในระบบ www.pmca.or.th มีการปรับเปลี่ยนแบบเสนอชื่อ (บ.1 – บ.3) ขอให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ (บ.1-บ.3) ใหม่ ได้ทาง www.pmca.or.th

60. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่

61. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

62. ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

63. ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรุณาบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจของคุรุสภา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ 

64. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

65. ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4 ปี 2564 รายละเอียดดังแนบ

66. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

67. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

68. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดที่นี่

69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอแจ้งเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคะแนน ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://202.29.83.158/web/Application.htm?mode=initLogin

70. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 56 ตำแหน่ง ดังนี้ (1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 ตำแหน่ง (เรียกลำดับที่ 1 – 33 และสำรอง ลำดับที่ 34 – 35) (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 23 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ทั้งนี้หนังสือเรียกตัวจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบสมัคร  รายละเอียดคลิกที่นี่

71. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 109 ตำแหน่ง ดังนี้ กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

72.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

73.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถท้กท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ท้กท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จริงให้เห็นว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกด้วย เหตุผลใดหากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบ การพิจารณาด้วย  รายละเอียดดังแนบ

74.ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

75. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

76.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก สังกัด สพม. ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

77. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

78.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 27 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิกที่นี่

79.ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดคลิกที่นี่

80.กศจ.ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563    รายละเอียดคลิกที่นี่

81. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2  รายละเอียดคลิกที่นี่

82. ประกาศ !!! ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่  2  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ. รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

83. ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด  สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

84.เผยแพร่ !!! รายงานผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยวงจร PDCCAภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

85. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่องรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก  และ ภาค ข  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา  38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563

**ทั้งนี้  กำหนดประเมินภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันเสาร์ที่  19  ธันวาคม  2563  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  (ชั้น 4)  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  โดยให้ผู้ผ่านภาค  ก  และภาค  ข  ไปรายงานตัวตั้งแต่เวลา  07.30 – 08.00  น.
รายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลดที่นี่

86. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัยไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

87. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปี พ.ศ.2563 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 – ลำดับที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ลำดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มารายงานตัวเพื่อเลือกหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่  ดาวน์โหลดที่นี่

88. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  แจ้งผลการประเมินบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  โอนข้าราชการฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งฯ  สังกัด  สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

89. กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ศธจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รายละเอียดที่นี่

90. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

91.

92. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

93. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดคลิดที่นี่

94. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิดที่นี่

95. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดที่นี่

96.

97. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔สำหรับวันสอบและุสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ทั้งนี้ กำหนดการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1913 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 รายละเอียดคลิกที่นี่

98. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

99. คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่  117/2564 เรื่อง เลิกกิจการโรงเรียนกวดวิชาณัฎฐนันท์  รายละเอียดคลิกที่นี่

100.

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26186/

👉👉 วิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

👉👉สมัครสมาชิก KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

👉👉สำหรับโรงเรียน สมัครสมาชิก https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

101.

102.

103.

104. ประกาศ กศจ.ชุมพร​ เรื่อง​ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 64  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet)ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 -10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com

105. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

106. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

107. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

108. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

109. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รายละเอียดดังแนบ 

110. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ ศธ 0267/1133 เรื่อง การพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่ และสำเนาหนังสือ สพฐ. 

111. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

112. กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

113. กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

114. ตารางแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่