1. เชิญชวนร่วมประกวดเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2562  รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่
 2. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่๔ ปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑     ประกาศรับสมัครคัดเลือก บัญชีรายชื่อนักศึกษา
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย ดังแนบ เอกสารคลิกที่นี่
 4. การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.edf.moe.go.th
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศยกเลิก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด >>>>>ยกเลิกประกาศ
 7. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รุ่นที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๑    รายละเอียด >>>>>คลิกที่นี่
 9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>>>คลิกที่นี่
 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 (บรรจุและแต่งตั้ง 30 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รายละเอียดสามารถดูได้ที่ QR Code ด้านล่างหรือ รายชื่อคลิกที่นี่
 11. กรณีขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและการโอน หรือขอโอน ตามผลการสอบแข่งขันได้ มาบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
 12. กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีฯ ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดกิจกรรม “เยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันสวดมนต์บทธัมจักรกัปปวัฒนสูตร ชิงรางวัลเกียรติยศ” รายละเอียดเพิ่มเติม
 13. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทอดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
 14. เรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 16 ตำแหน่ง (สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง และสังกัด สพม.11 จำนวน 13 ตำแหน่ง) โดยผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ได้จัดส่งทางไปรษณ์ตอบรับในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แล้ว จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้้งตามวัน เวลาและสถานที่กำหนดต่อไป       รายละเอียดคลิกที่นี่
 15. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    รายละเอียดคลิกที่นี่
 16. ประกาศ กศจ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2561  รายละเอียดคลิกที่นี่
 17. กศจ. ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑   รายละเอียด คลิกที่นี่
 18. ประกาศแจ้งเตือนภัยในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหลายพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พักเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ
 19. จังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและหน่วยงาน องค์กรในจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.
 20. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยขึ้น เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  รายละเอียดดังแนบ
 21. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
 22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ขและภาค ค  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายชื่อดังแนบ
 23. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 19 – 21 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา รายละเอียดดังแนบ
 24. ประกาศผลการสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
 25.  ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชี กศจ.อื่น รายละเอียดคลิกที่นี่
 26. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 5 รายละเอียดดังนี้ ๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๕  ๒. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง  ๓.  บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
 27. เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 6 รายละเอียดดังนี้

1. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ 6 2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6

3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้งครั้งที่ 6 4. เอกสารประกอบการรายงานตัวครั้งที่ 6

28. เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 1. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  2. บัญชีสรุปการเรียกบรรจุ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 3. เอกสารประกอบการรายงานตัวและแต่งตั้ง

29. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายละเอียดดังแนบ 1. หนังสือแจ้งประกาศรับสมัครฯ 2. ประกาศรับสมัครคัดเลือก  3. กำหนดการและรายละเอียดกลุ่มวิชา 4. ใบสมัคร

30. แก้ไขสถานที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัด สพม.10 รายละเอียดดังแนบ 1.ประกาศ กศจ แก้ไขสถานที่รับสมัคร    2. หนังสือแจ้งแก้ไขสถานที่รับสมัคร

31. กศจ. ชุมพร เรียกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 6 (แทนสละสิทธิ) จำนวน 2 อัตรา รายงานตัววันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดังแนบ 1. บัญชีสรุปตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ    2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียกบรรจุ ครั้งที่ 6   3. บัญชีตำแหน่งว่างเรียกบรรจุ ครั้งที่ 6 แทนสละสิทธิ   4.เอกสารการรายงานตัวและแต่งตั้ง

32. ประกาศ กศจ. เรื่องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (กศจ.)  จึงกำหนดสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ประกาศ กศจ. เรื่องการสรรหาฯ  2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

33. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด คลิกที่นี่

34. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

36. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

37. ประกาศบัญชีรายชื่อผูุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามประกาศคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒-๑๐/๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ  หมายเลข ๑ หมายเลข ๒

38. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

39. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ

40. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดคลิกที่นี่

41. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ

42. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก กศจ.นราธิวาส รายละเอียดดังแนบ

43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกบรรจุผุ้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชี กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 15 ตามมติ กศจ.ชุมพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 อัตรา กำหนดรายงานตัวเข้ารับการบรรจและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

44. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค กและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

45. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่

46. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ รายละเอียดดังแนบ

47. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังแนบ

48. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ

49. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘  ค (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

50. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาศิลปะ จาก กศจ.ยะลา จำนวน ๒ อัตรา กำหนดรายงานตัว 30 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดที่นี่

51. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดดังแนบ

52. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

53. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

54. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 รายละเอียดดังแนบ

55. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ *****สำหรับห้องสอบและอาคารสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ ศธจ ชุมพร****

56. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จาก กศจ.นราธิวาส จำนวน ๕ อัตรา/กลุ่มวิชา ปฐมวัยและพลศึกษา จาก กศจ.ปทุมธานี จำนวน ๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๐ อัตรา กำหนดรายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๑๗ สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

57. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จาก กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรายงานตัวในวันจันทร์ที่  ๓๑ สิงหาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลาจังหวัดชุมพร ชั้น 4 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) รายละเอียดคลิกที่นี่

58. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) รายละเอียดคลิกที่นี่

59. การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชุมพร ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) และสามารถเสนอชื่อตามแบบที่กำหนด (บ.1 – บ.3) นั้น เนื่องจากในระบบ www.pmca.or.th มีการปรับเปลี่ยนแบบเสนอชื่อ (บ.1 – บ.3) ขอให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ (บ.1-บ.3) ใหม่ ได้ทาง www.pmca.or.th

60. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่

61. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ขและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ.  ปี พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

62. ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

63. ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรุณาบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจของคุรุสภา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ 

64. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดที่นี่

65. ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4 ปี 2564 รายละเอียดดังแนบ

66. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

67. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รายละเอียดที่นี่

68. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดที่นี่

69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอแจ้งเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคะแนน ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://202.29.83.158/web/Application.htm?mode=initLogin

70. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 56 ตำแหน่ง ดังนี้ (1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 ตำแหน่ง (เรียกลำดับที่ 1 – 33 และสำรอง ลำดับที่ 34 – 35) (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 23 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ทั้งนี้หนังสือเรียกตัวจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบสมัคร  รายละเอียดคลิกที่นี่

71. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งแรก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 109 ตำแหน่ง ดังนี้ กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

72.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

73.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถท้กท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ท้กท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จริงให้เห็นว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกด้วย เหตุผลใดหากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบ การพิจารณาด้วย  รายละเอียดดังแนบ

74.ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

75. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รายละเอียดคลิกที่นี่

76.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก สังกัด สพม. ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (เปลี่ยนตำแหน่ง) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

77. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง เรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง กำหนดรายงานตัวเลือกสถานศึกษา (บรรจุและแต่งตั้ง) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ทั้งนี้​ หนังสือเเรียกตัวจะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์​ตามที่อยู่ที่ปรากฎใบสมัคร รายละเอียดคลิกที่นี่

78.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 27 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิกที่นี่

79.ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดคลิกที่นี่

80.กศจ.ชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563    รายละเอียดคลิกที่นี่

81. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2  รายละเอียดคลิกที่นี่

82. ประกาศ !!! ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่  2  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ. รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

83. ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด  สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

84.เผยแพร่ !!! รายงานผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยวงจร PDCCAภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) จังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียดดาวน์โหลด  ที่นี่

85. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เรื่องรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก  และ ภาค ข  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา  38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563

**ทั้งนี้  กำหนดประเมินภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันเสาร์ที่  19  ธันวาคม  2563  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  (ชั้น 4)  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  โดยให้ผู้ผ่านภาค  ก  และภาค  ข  ไปรายงานตัวตั้งแต่เวลา  07.30 – 08.00  น.
รายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลดที่นี่

86. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัยไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

87. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปี พ.ศ.2563 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 – ลำดับที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ลำดับที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มารายงานตัวเพื่อเลือกหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่  ดาวน์โหลดที่นี่

88. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  แจ้งผลการประเมินบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  โอนข้าราชการฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งฯ  สังกัด  สพป.ชพ.1  รายละเอียด  ดาวน์โหลดที่นี่

89. กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ศธจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รายละเอียดที่นี่

90. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

91.

92. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิกที่นี่

93. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดคลิดที่นี่

94. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดคลิดที่นี่

95. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดที่นี่

96.

97. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔สำหรับวันสอบและุสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ทั้งนี้ กำหนดการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1913 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 รายละเอียดคลิกที่นี่

98. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

99. คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่  117/2564 เรื่อง เลิกกิจการโรงเรียนกวดวิชาณัฎฐนันท์  รายละเอียดคลิกที่นี่

100.

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26186/

👉👉 วิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

👉👉สมัครสมาชิก KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

👉👉สำหรับโรงเรียน สมัครสมาชิก https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

101.

102.

103.

104. ประกาศ กศจ.ชุมพร​ เรื่อง​ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 64  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet)ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 -10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com

105. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามาตรา 38 ค(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

106. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

107. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

108. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

109. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รายละเอียดดังแนบ 

110. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ที่ ศธ 0267/1133 เรื่อง การพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่ และสำเนาหนังสือ สพฐ. 

111. ประกาศ กศจ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

112. กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

113. กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

114. ตารางแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

115. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดคลิกที่นี่

116. ประชาสัมพันธ์ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3124 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

117.

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมสมัครเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 9.00 น.//ปิดรับสมัคร 3 ส.ค.64 เวลา 16.00 น  คลิกเพื่อสมัคร 

118. ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 (กศจ.พังงา) รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

119. ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งศึกษานิเทศก์ สำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดคลิก ที่นี่ 

120.

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

121. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มีกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัดของท่านติดตามรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://sym16.onec.go.th รายละเอียดที่นี่

122.

123. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รายละเอียดคลิกที่นี่

124. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเรื่อ รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ยื่นแบบคำขอ ตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการประเมินฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 – วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันและเวลาราชการ 

1) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ในวันและเวลาราชการ
2) สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ให้จ่าหน้าซอง ถึง ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง (21 กันยายน 2564) ซึ่งเป็นวันรับสมัครสุดท้าย รายละเอียดคลิกที่นี่

125. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  รายละเอียดคลิกที่นี่

126. การเผยแพร่ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน  รายละเอียดคลิกที่นี่

127. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

128. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รายละเอียดคลิกที่นี่

129. ประกาศ กศจ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  รายละเอียดคลิกที่นี่

130. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2564  รายละเอียดคลิกที่นี่

131. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดที่นี่

132. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

133. แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชุมพร เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 รายละเอียดที่นี่

134. แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.พังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน สังกัด สพป.พังงา รายละเอียดที่นี่

135. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดที่นี่

136. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดที่นี่

137. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายละเอียดที่นี่

138. ประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ยื่น สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th/ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ

139. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค  ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

140. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

141. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังแนบ

142. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังแนบ

143. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 และกำหนดการภาคสอบภาค ก และ ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนศรียาภัย (อาคาร 10) และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  รายละเอียดดังแนบ

144. กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

145. กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดที่นี่

146.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

147.ประกาศ กศจ.ชุมพรเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังแนบ

148.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 รายละเอียดดังนี้  1. ประกาศ กศจ. ชุมพร 2. หนังสือแจ้งเขต สพป.ชุมพร เขต 1,สพป.ชุมพร เขต 2 และ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  3. หนังสือแจ้ง สพป. และ สพม. ทุกเขต  4. หนังสือแจ้ง สพฐ. 5. หนังสือแจ้ง สป. 6. หนังสือแจ้ง ศธภ. 1-18 7. หนังสือแจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด

149.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบันทางเว็บไซต์ http://obecprovince64.com หัวข้อ ระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564  หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้ ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดที่สมัครสอบไว้ รายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบฯ  2. กำหนดการสอบแข่งขัน   3. คู่มือผู้สมัครสำหรับยื่นเลือกจังหวัด   4. ประกาศ กศจ. ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย

150.หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด หนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

151.ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพป.พังงา) รายละเอียดคลิกที่นี่

152.ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (สพป.พังงา และ สพม.พังงา) รายละเอียดคลิกที่นี่

153.กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ กศจ.อื่น การแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน กศจ.สุรินทร์  กศจ.อุตรดิตถ์ กศจ.สุโขทัย กศจ. สตูล และ กศจ.กำแพงเพชร 

154.ประกาศ กศจ.ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดคลิกที่นี่

155.ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียดคลิกที่นี่

156.แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ http://103.205.161.138 หัวข้อ “ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” วิธีการเข้าตรวจสอบระบบ ใช้เลขบัตรประชาชน กับ เลขประจำตัวผู้สมัคร เปิดระบบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 (30 วัน) ทั้งนี้ สามารถดูผลคะแนนได้อย่างเดียว ไม่สามารถพิมพ์จากระบบได้ ซึ่งอาจใช้วิธีแคปหน้าจอผลคะแนนได้