ข้อ 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564