ผังการดำเนินการทางวินัย

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน