ข้อ 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกเทศกาล

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร