ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกเทศกาล

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต และการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร