ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ….

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ.... โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัยในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตครูในสาขาวิชา/วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย

QR code แบบรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับ admin

Supervisor
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น