คณะผู้บริหาร/กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 081-4778208 
กลุ่มอำนวยการ 099-3579977 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 093-7399355  
กลุ่มนโยบายและแผน 081-4764689  
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 081-9832004  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 089-0897226
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 095-0836919  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 092-9826344
เว็บไซต์สำนักงาน https://cpnedu.go.th/
E-mail สำนักงาน saraban_cpn@sueksa.go.thสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

โทรศัพท์ 077-613417 โทรสาร 077-613418

facebook: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

งานคุรุสภา 077-613644

Admin: cpnedu@esdc.go.th แผนที่ 

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร