สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 4) ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

โทรศัพท์ 077-613417 โทรสาร 077-613418

facebook: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

งานคุรุสภา 077-613644

Admin: cpnedu@esdc.go.th แผนที่ 
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร