ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  หนังสือแจ้งเขตรับสมัครคัดเลือกฯ

เกี่ยวกับ admin

Supervisor
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ ศธจ.ชุมพร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น