ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ท.ศ.๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโกรงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดประเมินความหมาะสมกับตำแหน่งและวิขาชีพด้วยการสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว อาศัยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย ตามบัญชีรายชื่อรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *