ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อํานวยการวิทยาลัย .ศ. ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ /๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *