ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จังหวัดภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตําแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบ.เมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2560

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและ เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ www.phuketpao.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *