ผลการคัดเลือกสถานศึกษา ประกวดแนวปฏิบัติเป็นเลิศ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทฯ

กองการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ จึงดำเนินกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ "ความเป็นพลเมืองดี" ระดับภาค ประเกท ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสังกัต เพื่อปรับปรุง พัฒนา และขยายผลต่อไป

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวช้อ "ความเป็นพลเมืองดี" เรียบร้อยแล้วผลการพิจารณาปรากฏ ดังนี้

- รายละเอียดประกาศผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *