รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” ทางเว็บไซต์ www.ops.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ”และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *