สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา) ว่างเพิ่มเติมจากการกําหนดตําแหน่งใหม่ จํานวน อัตรา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ก..ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ที่ ศธ ๐๖./60 ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๒๔๕๐ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ..๒๕๑๕ มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๐๕ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๖๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงประกาศตําแหน่งว่างเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *