หลักสูตร “Chumphon Lady Finger Banana” ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายการผลิตฯ