ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรขอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  ดังนี้

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานการสร้าวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต และการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกเทศกาล

 1. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จดหมาย
 2. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School กิจกรรม แทรซฮีโร่คิดส์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จดหมาย
 3. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันมาฆบูชา จดหมาย
 4. วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 จดหมาย
 5. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 “ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์” พร้อมทั้งได้ถวาย พวงมาลัยดอกไม้สด สักการะพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จดหมายข่าว
 6. วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ จดหมายข่าว
 7. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จดหมายข่าว
 8. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ใน โครงการจติอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอา จดหมายข่าว
 9. วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนมาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จดหมายข่าว
 10. วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรม “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธาน พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ใต้ต้นหูกวางและพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟ จดหมายข่าว
 11. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จดหมายข่าว