คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ

แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ….

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 สพป. ชุมพร เขต 2

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 สพป. ชุมพร เขต 1

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างรองผู้ลบริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป. ชุมพร เขต 1 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (3)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป. ชุมพร เขต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ประกาศ สพฐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูแลเะบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศหน่วยงานอื่น ๆ | ใส่ความเห็น