การอบรมก่อนแต่งตั้ง​รองผอ.ร.ร.

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsการอบรมก่อนแต่งตั้ง​รองผอ.ร.ร.

ผู้ที่จะไปอบรมมีใครบ้าง​ และไปอบรมกี่วัน​ ที่ใหนครับผมจะได้เตรียมการได้ถูกต้องครับ