การแก้ไขข้อมูลในระบบการสมัครสอบครูผู้ช่วย

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsการแก้ไขข้อมูลในระบบการสมัครสอบครูผู้ช่วย

เนื่องจากพิมพ์ข้อความในส่วนความสามารถพิเศษผิด ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร