สอบถามคุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย1/64 เอกประวัติศาสตร์

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsสอบถามคุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย1/64 เอกประวัติศาสตร์

อยากทราบว่าเอกประวัติศาสตร์ ต้องใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ครับ