เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

DWQA Questionsเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ขอสอบถามว่าโรงเรียนนานาชาติลิตเติลแลมบ์ คริสเตียน ได้รับเงินอุดหนุนหรือยังครับ 
ขอบคุณครับ