เห็นการเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย

DWQA Questionsเห็นการเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย

เห็นรับสมัครครูผู้ช่วย ไม่ทราบว่าเขตไหน แสดงว่ามีอัตรว่าง มีคณิต 6ตำแหน่ง 
แต่ภรรยาผมทำเรื่องย้ายกรณีพิเศษ ติดตามคู่สมรส มาลง ในพื้นที่ปฐมศึกษาเขต1 แต่ทำไม่ยังไม่มีการพิจารณา รร.ให้ สอบถามไปทาง สำนักงานการศึกษาก็บอกไม่มีตำแหน่ง ตกลงมีตำแหน่งว่างไหมคับเห็นมีการสอบคัดเลือกเพิ่ม