ใบเปลี่ยนชื่อ

DWQA Questionsหมวดหมู่: Questionsใบเปลี่ยนชื่อ

ถ้าเอกสารทุกอย่าง ชื่อตรงกันหมดแล้ว จำเป็นต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงไหมครับ